Cookie beleid s.v. Enkhuizen

De website van s.v. Enkhuizen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan s.v. Enkhuizen


Klik hier om een pdf-versie van het beleidsplan van s.v. Enkhuizen te downloaden. 

 

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van sportvereniging Enkhuizen. In dit plan zijn de visie, ambities, doelen en uitgangspunten van s.v. Enkhuizen voor de periode 2021 - 2025 uitgeschreven. Met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld beleid, willen wij met een heldere koers de vereniging besturen.

Het beleidsplan vormt, samen met de statuten en het huishoudelijk reglement, het belangrijkste document binnen de vereniging.

Hiermee geven we invulling aan een vereniging die uitgaat van:

 • verbeteren en bestendigen van de sportieve prestaties;
 • geven van een kwaliteitsimpuls aan de jeugdsport;
 • vergroten van de sport- en/of organisatie kennis en kunde;
 • versterken van de organisatie en het potentieel van vrijwilligers;
 • continueren en versterken van de financiële positie;
 • vergroten van de slagkracht en invloed op externe partners, zoals gemeenten;
 • vergroten van de aantrekkelijkheid voor sponsors en sponsorbedragen, hulpmiddelen en/of diensten;
 • zorgdragen voor een sterke partnerpositie bij eventuele herontwikkeling van het sportpark Immerhorn.

Kernwoorden hierbij zijn: plezier, saamhorigheid, sportief, respect, betrokken, trots en prestatie.

We danken alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit beleidsplan.

2. Algemeen

s.v. Enkhuizen is een club die in 2021 is ontstaan vanuit de fusie van de twee voetbalverenigingen v.v. DINDUA en West Frisia. s.v. Enkhuizen is opgericht op 1 mei 2021. De thuisbasis van s.v. Enkhuizen is sportpak Immerhorn. De vereniging telt meer dan 800 spelende en niet spelende leden.

2.1 Missie

s.v. Enkhuizen wil een sportvereniging [1] zijn waar iedereen zo optimaal mogelijk plezier beleeft. We willen een toonaangevende, gastvrije en maatschappelijk betrokken sportvereniging zijn. Voor onze leden staat plezier voorop. Samen met vrijwilligers, supporters en arbitrage voelen we ons betrokken en verantwoordelijk. De vereniging biedt een sportieve en veilige accommodatie, waar op een verantwoorde wijze sportplezier, op zowel prestatief als recreatief niveau, binnen teamverband wordt aangeboden. Hierbij staan sportiviteit, trots en respect hoog in het vaandel. De identiteit van s.v. Enkhuizen bestaat uit de volgende pijlers.

 • Een veilige omgeving waar iedereen die sport in teamverband wil uitvoeren welkom is [2];
 • Een lokaal gebonden en verbonden vereniging die mensen bindt en bereidt vindt om vrijwilligerstaken uit te voeren;
 • Een voor alle sociale- en leeftijdsklassen laagdrempelig lidmaatschap voor sport en spel kunnen bieden;
 • Een democratisch op basis van statuten gestuurde vereniging waarin transparantie, vrij van discriminatie, inclusie en betrokken/actieve leden en vrijwilligers wordt nagestreefd;
 • Een bestuurlijk goed geleide verenging, waarin financieel verantwoord beleid wordt gevoerd en continuïteit wordt geboden;
 • Een vereniging die ruimte biedt aan meer dan alleen voetbal, zoals andere gezamenlijke activiteiten van sport en spel en die midden in de gemeenschap staat;
 • Een vereniging waarin we mogen verschillen van mening, maar waar we respectvol omgaan met elkaar en waar plaats is voor iedereen.


[1] Dit kan later uitgebreid worden met meerdere verenigingen
[2] Zie verder gedragscode s.v. Enkhuizen

2.2 Visie

s.v. Enkhuizen is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Onze sportvereniging is een samenkomst van mensen die elkaar vinden in en rondom de sport (vooralsnog de voetbalsport). Wij sporten samen en bevorderen het sporten. Daarbij zorgen wij dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging, geaccepteerd wordt en plezier de boventoon voert met respect voor elkaar. De vereniging heeft een open karakter waarbij oog is voor de wereld om ons heen.

Het uitgangspunt is dat s.v. Enkhuizen financieel gezond is en blijft en tegelijkertijd werkt met professionele middelen. Wij zijn een vereniging waarin iedereen inspraak heeft en een positieve bijdrage levert. Dit betekent dat informatie voor iedereen toegankelijk is, dat we discussies voeren om samen tot overeenstemming te komen en dat besluiten binnen de vereniging altijd breed gedragen worden. Vrijwilligers binnen onze vereniging worden gewaardeerd en ervaren eigenaarschap in de rol die ze binnen de vereniging invullen.

Het is voor ons belangrijk dat er een gezond evenwicht tussen ontwikkeling (prestaties) en sociale aspecten (gezelligheid) bestaat. Ons beleid is erop gericht om alle leden zo lang mogelijk met plezier te laten sporten. Met ‘zo lang mogelijk’ bedoelen wij, dat wij er naar streven dat elk pupil- en junior lid tot en met de senioren en daarna blijft sporten bij onze vereniging of op een andere wijze actief blijft voor de vereniging.

Wij leren onze jeugd dat plezier het belangrijkste is, maar hebben wel de ambitie om ieder lid te ontwikkelen en op zo’n hoog mogelijk niveau te laten sporten. Voor zowel jeugdleden als voor senioren bieden wij de mogelijkheid om in een selectieteam te sporten. Door ambitieus en resultaatgericht te werk te gaan wordt er op een zo hoog mogelijk niveau gesport waarbij elke speler speelt, en zich ontwikkelt, op zijn/haar eigen niveau.

Tevens biedt s.v. Enkhuizen haar leden de mogelijkheid om inhoud te geven aan het verenigingsleven. Dit vanuit laagdrempeligheid, een hechte verenigingsstructuur en een positieve clubcultuur waarin sociale binding, sportiviteit, prestatie, plezier en respect en oog voor de wereld om ons heen de gedeelde kernwaarden zijn.

Kernwaarden

 • Saamhorigheid: we hebben plezier, werken samen, vieren successen en steunen elkaar, waarbij sportiviteit voorop staat.
 • Respect: onderling, maar ook ten opzicht van elkaar, de accommodatie etc. Iedereen telt mee, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of ambitie
 • Prestatie: iedereen sport op zijn eigen niveau, met plezier bij s.v. Enkhuizen
 • Betrokken: spelers blijven zoveel als mogelijk verbonden bij s.v. Enkhuizen, als actief lid, kaderlid, scheidsrechter of in andere vrijwilligersfuncties. Het clubbelang gaat altijd voor het individuele belang. Alle spelers en/of hun ouders zijn actief betrokken bij de vereniging.


2.3 Organisatie

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogst besluitvormende orgaan van de vereniging. De ALV is toegankelijk voor alle leden, leden van 18 jaar en ouder mogen zelf stemmen. Voor minderjarige kinderen geldt dat de één van de ouders mogen stemmen. De ALV (de jaarvergadering) wordt elk jaar aan het begin van het seizoen gehouden (medio oktober). De bevoegdheden van de ALV zijn statutair vastgelegd.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. Daarbinnen zijn verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de taken belegd bij de diverse commissie. Elke commissie heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur.

Organogram s.v. Enkhuizen

Organogram_zonder_blauwe_lijn.png

Klik hier om een png-bestand van het organogram te downloaden of deze te vergroten.


3. Sport (voetbal)beleidsplan

Het sportbeleidsplan is vooralsnog alleen gericht op voetbal. Dit wijzigt op het moment dat er ook andere sporten aangesloten worden bij s.v. Enkhuizen.

3.1 Algemeen

De Technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor het ontwerpen en bewaken van het (meerjarige) technische beleid van de vereniging. Er dient zowel tussen de verschillende leeftijdsgebonden groepen (pupillen, junioren en senioren) als in de opvolgende seizoenen continuïteit te ontstaan op technisch gebied.

Ambities
s.v. Enkhuizen heeft de ambitie om haar leden, overeenkomstig zijn/haar voorkeur de sport op recreatief en/of prestatief niveau te laten beoefenen als wedstrijdsport, overeenkomstig de door de bond vastgestelde (beleids-)regels.

Alle selectieteams sporten op een zo hoog mogelijk niveau
De selectie elftallen worden bij voorkeur door gediplomeerde trainers getraind.

s.v. Enkhuizen streeft ernaar de selectie aan te vullen met spelers uit de eigen gelederen/jeugd. Als spelers van buitenaf zich aanmelden krijgen ze de kans zich als selectiespeler te bewijzen.

Evenwichtige recreatieve teams
De overige teams worden geselecteerd op basis van leeftijd en mogelijke samenstelling van overige factoren. Belangrijk is dat er evenwichtige teams ontstaan, waarin alle spelers plezierig en uitdagend kunnen sporten.

Ieder recreatief team heeft minimaal 1 coach/begeleider. zij hebben voldoende vaardigheden zodat zij bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de jeugdleden.

Jeugdspelers stromen door: ontwikkeling jeugdspeler staat centraal
s.v. Enkhuizen heeft als doelstelling om haar senioren 1e elftal met de maximale hoeveelheid aan spelers uit de eigen jeugdopleiding te laten spelen, deze selectie bestaat hoofdzakelijk spelers die afkomstig zijn uit de eigen jeugdopleiding. Voor de jeugdselectieteams geldt dit ook

Een speler wordt gezien als eigen jeugdspeler als hij minimaal 1 jaar in de jeugdopleiding heeft gespeeld (zie verder (jeugd)technisch beleidsplan).

Trainers en spelers worden begeleid en opgeleid
De s.v. Enkhuizen spelers worden opgeleid volgens de ‘De s.v. Enkhuizen visie en opleidingsvisie’, zoals omschreven in het technisch beleidsplan.

De trainers en begeleiders van de recreatieve teams worden indien nodig actief door de TC begeleid (o.a. in de sportvisie) en krijgen het aanbod om een interne cursus te volgen.

Er is sprake van een veilig sportklimaat
Alle spelers sporten met plezier in het spel en er wordt gezorgd voor een veilig sportklimaat (zie verder paragraaf 4.1.4)

Samenwerking staat voorop
Er is sprake van een constructieve samenwerking tussen trainers / coaches / begeleiders / coördinatoren, d.m.v. geplande formele contactmomenten en informele uitwisselingen.


3.2 Jeugd

Per leeftijdscategorie zijn er meerdere teams actief. Naast dat spelers op leeftijd worden ingedeeld in een team wordt er ook geselecteerd op niveau. Hierdoor speelt iedereen op een passend niveau en komt dit de ontwikkeling alsook het plezier ten goede. Het is daarnaast belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in het team waarin diegene speelt en met de spelers waarmee hij/zij speelt.

Gezien de omvang van het aantal jeugdspelers en het feit dat de jeugd de toekomst is, is de inrichting van de jeugdafdeling een belangrijke voorwaarden.

In het technisch beleidsplan voor de jeugd zijn de volgende uitgangspunten verder uitgewerkt (zie verder technisch beleidsplan jeugd).

 • De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal
 • Jeugdspelers worden opgeleid
 • Er is een vaste speelwijze binnen de jeugdopleiding
 • Het wisselbeleid is afhankelijk van de leeftijdscategorie, niveau, ontwikkeling en beleving
 • De overgang van O19 naar de senioren.


Op hoofdlijnen wordt de jeugdafdeling ingericht met:

 • Hoofd jeugdopleiding: overall verantwoordelijk voor het jeugdbeleid van de vereniging. Vraagbaak voor de technisch en jeugdcoördinatoren, trainers en begeleiders.
 • Technische coördinatoren: aanspreekpunt voor trainers als het gaat om technische zaken. Samen met het hoofdjeugdopleiding verantwoordelijk voor o.a. de indeling van de jeugdteams.
 • Jeugdcoördinatoren: bekend met de teams en eerste aanspreekpunt voor trainers, begeleiders en ouders voor praktische zaken.

 

3.3 Selectie heren en dames

Op dit moment heeft s.v. Enkhuizen één heren en één dames voetbal selectieteam.

3.4 Overige senioren / spelvormen

Naast de selectieteams spelen er nog een aantal recreatieve seniorenteams, waaronder ook het 45+ elftal op de zaterdag en zondag.

s.v. Enkhuizen biedt daarnaast de mogelijkheid aan G-voetbal, 7-tegen7 veteranen en het Walking Voetbal (gericht op 60+).

3.5 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Aanstellen Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO).
 • Nader te bepalen o.b.v. input commissies.

 

4. Overige beleidsterreinen

4.1 Vrijwilligersbeleid

Een actief vrijwilligersbeleid is nodig om s.v. Enkhuizen te kunnen voorzien van genoeg vrijwilligers. Om dit beleid structuur te geven wordt er een vrijwilligerscommissie opgezet. Deze heeft als taak actief vrijwilligers te werven alsook de communicatie naar vrijwilligers te verzorgen. Een bestuurslid ‘leden en vrijwilligers’ is toegevoegd binnen het bestuur om het belang aan te stippen en dit beleid verder ontwikkeling te geven.

Het vrijwilligersbeleid is een speerpunt binnen s.v. Enkhuizen en bestaat naast werving en behoud uit verschillende onderdelen.

4.1.1 Uitgangspunten

 • het verrichten van een vrijwilligerstaak is voor de ouders van de jeugdleden een verplichting (vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend).
 • Om een sportief en veilig sportklimaat voor alle betrokkenen te realiseren, hanteert het bestuur een VOG verplichting (zie verder paragraaf 4.4)
 • s.v. Enkhuizen zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijze te waarderen.
 • Het moet leuk zijn om binnen s.v. Enkhuizen een functie uit te voeren.
 • s.v. Enkhuizen doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.
 • s.v. Enkhuizen vervult een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar aan bij en hebben daar zelf baat bij.
 • Behoudens enkele uitzonderingen (zie 4.1.3) wordt door s.v. Enkhuizen geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
 • Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels van de vereniging. Een vrijwilliger die binnen s.v. Enkhuizen een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.
 • s.v. Enkhuizen stimuleert trainers en scheidsrechters cursussen te volgen.
 • s.v. Enkhuizen zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijze te waarderen.
 • Het moet leuk zijn om binnen s.v. Enkhuizen een functie uit te voeren. We stimuleren selectiespelers (senioren / junioren) om dit te doen.


4.1.2 Taakplicht  (sinds seizoen 2022-2023 gewijzigd naar een nieuw beleid: "vrijwilligerstaak"

De spelregels rondom de taakplicht (16+) zijn uitgewerkt in het taakplichtbeleid en opgenomen in het huishoudelijk reglement.

4.1.3 Vergoedingen en fiscale aspecten

Vrijwilligers worden niet betaald voor de verrichtte werkzaamheden (als leidend principe). Er is, indien nodig, een beperkt aantal uitzonderingen boven de grens van de vrijwilligersvergoedingen, te weten:

 • Hoofdtrainer selectie Heren 1 en Dames 1
 • Hoofd jeugdopleidingen (HJO)


Daarnaast zijn er een beperkt aantal rollen waarbij er sprake kan zijn van een vrijwilligersvergoeding. Dit wordt jaarlijks bekeken. Het gaat dan o.a. om de volgende rollen:

 • Gediplomeerde verzorgers selectie elftallen
 • Gediplomeerde senioren trainers (Heren 2)
 • (Coördinatoren) facilitair / kantine / schoonmaak (substantieel aantal uren)


Vanuit de historie van beide verenigingen is er nog een aantal vrijwilligers die een vergoeding ontvangen die niet onder de nieuwe voorwaarden vallen. In overleg met deze vrijwilligers wordt er gekeken op welke wijze dit wel/niet wordt voortgezet.

Los van de vrijwilligersvergoeding vinden we het belangrijk dat trainers gefaciliteerd worden met trainingskleding/coachjas en, door middel van een hoofd jeugdopleiding of opleiding van de bond, trainers worden geholpen zich verder te ontwikkelen.

Onkosten
Er wordt terughoudend omgegaan met het vergoeden van onkosten. Declaraties moeten vooraf met de penningmeester worden besproken. De kosten die voortvloeiende uit het volgen van cursussen, het voeren van correspondentie, de aanschaf van materialen, het huren van sportzalen en dergelijke dienen uiteraard niet ten laste te komen van vrijwilligers. Vergoedingen van werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van een door de betreffende vrijwilliger ingediende en ondertekende declaratie.

Vergoedingen
Afspraken over uitkeren van een eventuele vaste onkostenvergoeding worden individueel gemaakt en vastgelegd met betreffende vrijwilliger. Bij een vaste vergoeding zijn bedragen aan een fiscale limiet gebonden. Deze limiet wordt door de Belastingdienst periodiek bij- en vastgesteld.

4.1.4 Veilig sportklimaat

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Om een sportief en veilig sportklimaat voor alle betrokkenen te realiseren, hanteert het bestuur een VOG verplichting voor vrijwilligers. Een VOG is één van de maatregelen die genomen wordt om de kans op ongewenste intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van functionarissen en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Door als s.v. Enkhuizen te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, laten we zien dat we de veiligheid van de minderjarigen leden serieus neemt. Voor vrijwilligers van sportorganisaties, welke een vrijwilligersorganisatie is, is de VOG gratis aan te vragen. Dit moet deels door de vereniging en deels door de vrijwilliger worden aangevraagd (zie www.nocnsf.nl).

Vertrouwenscontactpersoon [3]
De vereniging heeft minimaal één vertrouwenscontactpersoon (VCP). De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag en verwijst door naar hulpverleners. De VCP geeft tevens advies en informatie aan bestuur teneinde een sportief en veilig sportklimaat te realiseren.

[3] Dit beleid wordt verder uitgewerkt in het document vertrouwenscontactpersoon (VCP)

4.1.5 Lief en leed
Binnen een vereniging zijn jaarlijks veel mooie en minder mooie persoonlijke gebeurtenissen. Mensen gaan trouwen, overlijden, krijgen een kindje of raken ernstig geblesseerd. Als dit gebeurt, willen wij er als vereniging zijn voor deze leden.

Binnen s.v. Enkhuizen gaan we de verbondenheid naar de leden behouden en verbeteren. De vrijwilligers commissie draagt zorg voor organisatie rondom lief en leed.

4.1.6 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Nader te bepalen o.b.v. input commissies.


4.2 Financieel beleid

s.v. Enkhuizen wil een financieel gezonde vereniging zijn, zodat de financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging voor de langere termijn gewaarborgd blijft. Waarbij er aandacht is voor alle leden. Ondanks dat de vereniging geen winst beoogd, is het doel om een sluitende begroting en positieve exploitatie te realiseren. Dit is voornamelijk noodzakelijk om voldoende middelen te kunnen reserveren ten behoeve van bijv. vervangingsinvesteringen.

4.2.1 Inkomsten
De inkomsten voor de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit:

Contributie
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.
Betaling van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van een automatische incasso.

Kantine
Voor de kantine geldt dat wij als doelstelling hebben om het prijsniveau gematigd vast te stellen. Uitgangspunt is wel dat er een minimale brutomarge wordt behaald van 60%. Dit percentage wordt jaarlijks na opstellen van de jaarrekening getoetst en – indien noodzakelijk – zal dit leiden tot aanpassing van de verkoopprijzen. Dit geldt ook voor aanpassingen als gevolg van verhoging accijnzen.

Sponsorinkomsten
Zie verder paragraaf sponsoring.

Overige baten

 • Loten verkoop
 • Evenementen


Subsidies
De penningmeester coördineert eventuele subsidieaanvragen en zorgt voor tijdige afrekening.

4.2.2 Uitgaven
De afzonderlijke commissie zijn primair verantwoordelijk voor het naleven van de goedgekeurde begroting.

Uitgangspunt voor de uitgaven en voor het vaststellen van de begroting is dat een en ander financierbaar is en overeenkomst met de doelstelling zoals bijvoorbeeld de instandhouding van het complex.

4.2.3 Begrotingsproces
Jaarlijks worden door de verschillende commissie, hun concept begrotingen ingeleverd bij de penningmeester. Deze voegt de verschillende begrotingen samen tot een concept verenigingsbegroting ten behoeve van bespreking in het bestuur. De penningmeester voorziet de conceptbegroting van analyses en aanbevelingen met betrekking tot haalbaarheid en financierbaarheid.

De begroting wordt tijdens de ALV voorgelegd ter accordering en vaststelling.

4.2.4 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Nader te bepalen o.b.v. input commissies.

 

4.3 Communicatiebeleid

s.v. Enkhuizen is een grote vereniging en daarom is communicatie en publiciteit een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Het doel hiervan is om al onze leden op de hoogte te houden van het wel en wee van onze vereniging, maar ook van de dagelijkse gang van zaken zoals wanneer welke wedstrijden worden gespeeld. Duidelijke communicatie met leden, vrijwilligers en belanghebbenden is in deze tijd enorm van belang.

Door een goed communicatiebeleid kunnen we inspelen op veranderingen op het gebied van maatschappij, wetgeving en uiteraard de betrokkenheid van onze leden en supporters.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede communicatie met de commissies, trainers en leden, alsmede met externe belanghebbenden zoals ouders, sponsoren, supporters en de gemeenschap. Het is van belang dat hierbij korte communicatielijnen worden gehanteerd.

4.3.1 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Nader te bepalen o.b.v. input commissies.

 

4.4 Sponsorbeleid

s.v. Enkhuizen stelt zich ten doel om een actief sponsorbeleid te voeren. Sponsors werven, en zorg te dragen voor een goede relatie met de sponsors. Hierbij is het doel dat we extra inkomsten willen genereren die een bijdrage leveren aan de vereniging. We streven daarbij naar meerdere sponsoren die een relatief kleine bijdrage leveren. Sponsoren vormen naast de contributie en kantine-inkomsten de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging.

De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging o.a. de mogelijkheid om de benodigde materialen aan te schaffen, de accommodatie te onderhouden en een breed scala aan activiteiten te ontplooien. Sponsorgelden zijn, naast de betrokken leden, het kloppende hart van de vereniging.

4.4.1 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Nader te bepalen o.b.v. de commissies.

 

4.5 Onderhoud materiaal en accommodatie

De leden moeten beschikken over goed onderhouden en veilig materiaal voor de beoefening van de sport. Hierbij kan gedacht worden aan ballen, goaltjes, maar natuurlijk ook de velden, kleedkamer, kantine e.d.

De accommodatie wordt in samenspraak met de gemeente onderhouden. Primair wordt er onderhoud gepleegd die in de basis noodzakelijk is, i.v.m. het vooruitzicht dat de kans groot is dat er op termijn een nieuwe accommodatie wordt geplaatst.

4.5.1 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Nader te bepalen o.b.v. input commissies.

 

4.6 Kantine

Naast dat de kantine een belangrijke inkomstenbron vormt voor de vereniging is het natuurlijk ook het hart van de vereniging waarin in een sfeervolle omgeving een kopje koffie wordt gedronken of activiteiten plaatsvinden.

4.6.1 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Nader te bepalen o.b.v. input commissies.

 

4.7 Kledingbeleid

s.v. Enkhuizen stelt zich tot doel om elk team dat in competitieverband speelt tegen andere clubs te voorzien van een wedstrijdtenue. Dit wedstrijdtenue bestaat uit het officiële s.v. Enkhuizen wedstrijdshirt & wedstrijdbroekje.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het kleding beleid:

 • s.v. Enkhuizen biedt tegen kostprijs, de officiële wedstrijdsokken aan de leden. Leden dienen de sokken zelf aan te schaffen via kantine of website.
 • Keepers worden voorzien van een volledig tenue incl. sokken.
 • Leden zullen in competitieverband enkel de officiële s.v. Enkhuizen clubsokken dragen.
 • Het beheer, uitgifte en vervanging van het wedstrijdtenue is in handen van de kledingcommissie.
 • De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de teamverantwoordelijke in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de verstrekte tenues.
 • Teamverantwoordelijke, ondertekend bij ontvangst van de kleding een gebruikersovereenkomst, hiertoe gemachtigd door de leden, respectievelijk de ouders/verzorgers bij minderjarige leden. De ondertekende gebruikersovereenkomst wordt gearchiveerd door de Kledingcommissie.
 • s.v. Enkhuizen stelt zich tot doel vrijwilligers welke ondersteunend zijn aan de sportactiviteiten te voorzien van clubkleding.
 • De kledingcommissie voorziet in het beheer, uitgifte en vervanging van alle officiële clubkleding welke beschikbaar gesteld aan vrijwilligers.
 • De kledingcommissie is eigenaar van het assortiment in de officiële s.v. Enkhuizen webshop.
 • Het is enkel de kledingcommissie toegestaan kleding danwel aanverwante artikelen te laten voorzien van het officiële clublogo van s.v. Enkhuizen.
 • Contactgegevens van de kledingcommissie zijn te vinden op de website van s.v. Enkhuizen.


4.7.1 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Vanaf seizoen 2021 – 2022: invoeren kledingbeleid.

 

4.8 Rookvrij

In april/mei 2020 is bij beide verenigingen een enquête gehouden om de meningen te peilen ten aanzien van een rookvrije sportomgeving / complex.

Uitkomst van deze enquête is dat er breed draagvlak is om gefaseerd te werken aan een rookvrij Sportcomplex Immerhorn

Korte termijn
Bij de start van s.v. Enkhuizen willen we uitstralen dat we werken aan een rookvrije omgeving tijdens de jeugdwedstrijden.

4.8.1 Doelstellingen 2021 – 2025

 • s.v. Enkhuizen levert een bijdrage aan een rookvrije generatie, vooral voor de jeugd! Hierbij is de stip aan de horizon (toekomstvisie) dat we gefaseerd toewerken naar een volledig rookvrije sportomgeving / complex.


Bovenstaande wordt verder uitgewerkt in een rookvrij-beleid waarin ook de fases nader worden omschreven.


4.9 Minder contant geld

Steeds meer clubs gaan over en/of zijn overgegaan op PIN only. Waar het stoppen van contante betalingen in eerste instantie ook vragen oproept blijkt dit, in de praktijk na enige gewenning, probleemloos te verlopen.

s.v. Enkhuizen streeft aankomende seizoen naar zo min mogelijk contante transacties in de kantine. Het betalen met PIN wordt actief gestimuleerd. Al onze pinapparaten zijn geschikt voor bankpassen en mobiel betalen. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om een clubkaart [4] te introduceren. Deze kan eenvoudig zonder code gebruikt worden. De kaart kan (mobiel) opgewaardeerd worden via Ideal of PIN. De clubkaart kan gebruikt worden door de jeugd, maar ook voor teams die werken met een ‘potje’.

[4] De Clubcard is een betaal-/tegoedkaart. Als er op de kaart genoeg saldo is geladen, kun je hiermee bij de vereniging aan de bar betalen. Zo heb je dus geen cashgeld of pinpas meer nodig.

4.9.1 Doelstellingen 2021 – 2025

 • Vanaf het seizoen 2021-2022 is het uitgangspunt dat er zo min mogelijk contant betaald wordt in de kantine.
 • De optie ‘clubkaart’ wordt nader onderzocht.

 

5. Samenwerking Immerhorn

Er wordt al jaren gesproken over de mogelijkheden van samenwerking. In 2021 – 2025 wordt dit proces verder gecontinueerd in nauwe samenwerking met de gemeente.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!