Cookie beleid s.v. Enkhuizen

De website van s.v. Enkhuizen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol benoeming lid van verdienste & erelidmaatschap

Protocol benoeming lid van verdienste & erelidmaatschap


Dit protocol heeft als doel duidelijkheid te scheppen rondom de criteria, procedure en resultaat m.b.t. het benoemen van leden met het predicaat "Lid van Verdienste" of "Erelid (erevoorzitter). Dit protocol is vastgesteld in de bestuursvergadering van augustus 2023.


LID VAN VERDIENSTE

 Critatia lid van verdienste

 • Minimaal 15 jaar lid van de vereniging.
 • Minimaal 15 jaar actief als vrijwilliger in diverse functies.
 • De inzet was belangeloos.
 • Lid dient met zijn/haar verrichtingen van grote betekenis zijn geweest voor de vereniging.
 • Is van onbesproken gedrag en heeft de vereniging nooit in diskrediet gebracht.
 • Moet ten tijde van de voordracht lid zijn van de vereniging. 

Procedure voordracht lid van verdienste
 • Een voordracht voor een lid van verdienste kan het bestuur zelfstandig doen aan de ledenvergadering. Leden kunnen ook een lid voordragen.
 • Een voordracht door leden dient te geschieden door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris door tenminste drie leden.
 • In de aanmelding dienen duidelijke en objectieve argumenten te worden genoemd. Een overzicht van taken voor de vereniging is tevens wenselijk.
 • Voordracht door leden dient minimaal 2 maanden voor de jaarvergadering bij secretaris ontvangen te zijn. 

 

Procedure beoordeling lid van verdienste

 • Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan bovengenoemde criteria voldoet.
 • Bestuur gaat na of er binnen de vereniging bezwaren zijn.
 • Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht, wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.
 • Het bestuur, is zonder tussenkomst van de algemene ledenvergadering, beslissingsbevoegd om iemand te benoemen tot lid van verdienste. 

 
Resultaat benoeming lid van verdienste 

 • Indien lid wordt benoemd tot erelid vervalt automatisch het lid zijn van verdienste.
 • Lid van verdienste is vrijgesteld van contributie maar heeft wel alle rechten gelijk aan andere leden.
 • Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal lid van verdienste vermeld worden in de eregalerij in het clubgebouw alsook op de website.
 • Het lid van verdienste zal een oorkonde krijgen ondertekend door alle bestuursleden.
 • De algemene ledenvergadering is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, het predicaat “Lid van Verdienste” te ontnemen. 

 

ERELID (EREVOORZITTER)

 Criteria erelidmaatschap 

 • Minimaal 20 jaar lid van de vereniging.
 • Minimaal 20 jaar actief zijn als vrijwilliger in o.a. een bestuur- of commissiefunctie en vanwege uitzonderlijke prestaties voor de vereniging.
 • De inzet was belangeloos.
 • Lid dient met zijn/ haar verrichtingen van grote betekenis voor de vereniging te zijn.
 • Is van onbesproken gedrag en heeft de vereniging nooit in diskrediet gebracht.
 • Moet ten tijde van de voordracht lid zijn van de vereniging. 

 

Procedure voordracht erelidmaatschap

 • Een voordracht voor een erelidmaatschap kan het bestuur zelfstandig doen aan de Ledenvergadering. -Leden kunnen ook een lid voordragen voor een erelidmaatschap.
 • Een voordracht door leden dient te geschieden door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris ondertekend door ten minste drie leden.
 • In de aanmelding dienen duidelijke en objectieve argumenten te worden genoemd. Een overzicht van taken voor de vereniging is tevens wenselijk.
 • Voordracht door leden dient minimaal 2 maanden voor de jaarvergadering bij secretaris ontvangen te zijn. 


Procedure beoordeling erelidmaatschap
 

 • Het bestuur beoordeeld of de voorgestelde kandidaat aan bovengenoemde criteria voldoet.
 • Bestuur gaat na of er binnen de vereniging bezwaren zijn.
 • Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht, wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.
 • Het officieel benoemen tot “Erelid” is een bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het bestuur stelt voor aan de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met de benoeming.
 • Indien het bestuur/ de leden het voorstel afwijst / afwijzen, word(en)t de indiener(s) schriftelijk geïnformeerd met opgave van reden(en) van afwijzing.
 • Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 

 

Resultaat benoeming erelid 

 • Erelid is vrijgesteld van betaling van contributie maar heeft wel alle rechten gelijk aan andere leden.
 • Het erelidmaatschap is voor het leven.
 • Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal erelid vermeld worden in de fysieke eregalerij in het clubgebouw alsook op de website.
 • Het erelid zal een oorkonde krijgen ondertekend door alle bestuursleden.
 • Een eerder toegekende “lid van verdienste”) vervalt automatisch bij benoeming tot erelid.
 • De algemene ledenvergadering is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, het predicaat erelidmaatschap te ontnemen. 

 

Uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan van de genoemde criteria worden afgeweken. Deze gevallen worden door het bestuur beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt genoemde procedure gevolgd. 

 

Register  

Ereleden en Leden van Verdienste zullen worden vermeld in de eregalerij met naam, jaartal en predicaat. Dit register is aanwezig op de website van de vereniging. 

Opmerking: In het verleden zijn mensen tot erelid, lid van verdienste of erevoorzitter benoemd bij de voormalig verenigingen wegens hun bijzondere en langdurige verdiensten voor de verenigingen. Dit predicaat is ten tijde van de fusie over gegaan in s.v. Enkhuizen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!